"E" Kütleler

"E" Kütleler

I. sınıf özel hassasiyete sahip tartı aletlerin kontrolü için kullanılan kütlelerdir.

Kendi içinde sınıfları vardır;

E1 sınıfı: Ulusal kütle etalonları (uluslararası kilogram prototipinden sağlanan değerlerdeki) ile E2
ve daha aşağı sınıflardaki ağırlıklar arasında izlenebilirliği sağlayan ağırlıklardır.

E2 sınıfı: F1 sınıfı ağırlıkların doğrulanması ve kalibrasyonunu sağlayan ve I. sınıf özel
hassasiyete sahip tartı aletleri ile birlikte kullanılan ağırlıklardır. E2 sınıfı ağırlıklar veya ağırlık
setlerinin kalibrasyon sertifikası olmalıdır . E1 sınıfı ağırlıklara yönelik yüzey
sertliği, manyetik uyumluluk ve manyetizasyon şartlarına uygun olmaları ve kalibrasyon
sertifikalarının 15.2.2.1. bölümde belirtilen verileri sağlaması durumunda E1 sınıfı ağırlık olarak
kullanılabilirler.

Ürün Kodu : EKUTLE

Servis Talebi Teklif Al

Çözümler

Kimyasal Analiz Tartımları Gıda Ürünleri Tartımı Hasta Tartım Çözümleri

Sektörel

Boya Maden Sağlık Gıda Kimya