"M" Kütleler

"M" Kütleler

III. Sınıf orta hassasiyete sahip tartı aletlerinin kontrolü için kullanılan kütlelerdir.

Kendi içinde sınıfları vardır ; 

M1 sınıfı: M2 sınıfı ağırlıkların doğrulanması ve kalibrasyonunu sağlayan ve III. sınıf orta
hassasiyete sahip tartı aletleri ile birlikte kullanılan ağırlıklardır.

M2 sınıfı: M3 sınıfı ağırlıkların doğrulanması ve kalibrasyonunu sağlayan ve III. sınıf orta
hassasiyete sahip tartı aletleri ile birlikte genel ticari işlemlerde kullanılan ağırlıklardır.

M3 sınıfı: III. sınıf orta hassasiyete veya IIII sınıf normal hassasiyete sahip tartı aletleri ile birlikte
kullanılan ağırlıklardır.

M1-2 ve M2-3 sınıfları: III. sınıf orta hassasiyete sahip tartı aletleri ile birlikte kullanılan 50
kilogramdan 5000 kilograma kadar olan ağırlıklardır.

En çok tercih edilen kütle değerleri ; 5kg,10kg,20kg,50kg